Lut złoty w paście. Opakowanie 10 gram.

108-05
Opis
Gotowy lut złoty w paście ze wszystkimi składnikami w jednej postaci. Właściwie sproszkowany metal, odpowiedni topnik oraz neutralna masa wiążąca są zmieszane w jednorodną mieszankę (pastę).

Podczas podgrzewania pierwszy zostaje uwolniony topnik, następnie metal, który się topi i wpływa w szczelinę. Dzięki możliwości kontrolowananego dozowania oraz eliminacji dodawania osobnego topnika pasta zapewnia optymalne, ekonomiczne, jakościowo bezpieczne łączenie.

Metal - złoto próby 585

Topnik - usuwa i chroni przed ponownym powstawaniem tlenków na powierzchni podczas podgrzewania.

Masa wiążąca - masa wiąrząca (neutralna) utrzymuje topnik i metal w stabilnej zawiesinie, zapobiega reakcjom, które mogą następować między między metalami i topnikiem.Kontrolowana konsystencja zapewnia idealne zastosowanie i utrzymuje pastę w okolicach miejsca lutowanego.