Paleta z wkładem flokowanym

D22
Opis
72 nacięcia wzdłuż