włóknina z metra

037-06
Opis
Gradacja 120, szerokość taśmy 20 cm.